Security Starts with Awareness


Security Awareness

Beveiliging loopt als een rode draad door uw organisatie. ICT infrastructuur, werknemers, fysieke beveiliging van het gebouw en bedrijfsmiddelen zijn allemaal van belang voor een goede bedrijfsvoering. Dat maakt uw organisatie kwetsbaar.

Security begint met bewustwording van hoe kwetsbaar uw organisatie is en waar de achilleshielen zitten die risico's voor uw organisatie met zich meebrengen. De mens is nog steeds de zwakste schakel als het op informatiebeveiliging aankomt. Uw organisatie zal wellicht het security en privacy beleid moeten aanpassen en uw personeel bewust begeleiden en bewustmaken van de risico's en maatregelen die genomen worden om deze risico's te minimaliseren. Iedereen dient haar of zijn steentje bij te dragen.

Door nieuwe wetgeving m.b.t. bescherming persoonsgegevens en het risico van imago schade is ook uw organisatie wellicht toe aan een meer pro actieve aanpak van informatie beveiliging? Think Secure, biedt u een breed scala aan diensten op het gebied van informatie en ICT- Beveiliging. Wij ondersteunen u bij het identificeren en beheersen vanrisico's die te maken hebben met informatie systemen en informatiebeveiliging.. Hierdoor kan uw onderneming zich beter wapenen tegen de gevaren en risico's die ICT, Internet, en andere vormen van technologie met zich meebrenge. Neem contact met ons op en vraag een vrijblijvend gesprek aan.