Security Awareness programma ontwikkeling en trainingen

Think Secure Security Awareness and active attack simulation services

Elk jaar loopt het bedrijfsleven in toenemende mate risico het slachtoffer te worden van cyber criminaliteit en (e)spionage. De risico's groeien en de gevolgen kunnen zeer omvangrijk zijn, variŽrend van imago verlies tot faillissement als uiterste.

Om de kennis binnen de organisatie te vergroten is het opzetten van een programma die zich richt op security bewustzijn een must. Fysieke en ICT beveiliging volstaan niet als oplossing die alle risico's minimaliseren.

Think Secure kan uw organisatie helpen een security awareness programma op te zetten en levert ook Security Awareness trainingen. De trainingen zij er op gericht zijn om het personeel te betrekken in het proces om de organisatie weerbaarder te maken tegen zowel gewone als ook cyber criminaliteit.
  • Aan de hand van cases en "real life" incidenten wordt de cursist bewust gemaakt van de risico's.
  • De cursist wordt gemotiveerd om eigen verantwoordelijkheid en inzet niet alleen m.b.t. werk maar ook m.b.t. awareness als "core value" te zien.
  • Gebruik makend van Real life voorbeelden worden cursisten gevraagd hoe zij zouden reageren en hoe het beter zou kunnen. Interactief, zodat de cursist zich betrokken voelt.
  • Bespreken van de gevolgen van het aanscherpen van security maatregelen en waarom dit zo belangrijk is.
  • Na de training kunnen actieve aanval simulaties worden uitgevoerd. Door b.v. het verzenden van bv. e-mails met (ongevaarlijke) payload, social engineering via telefoon, mondeling en e-mail. Regelmatig zal het personeel op de hoogte moeten worden blijven gehouden over hun verantwoordelijkheid m.b.t. security.

De training is ontwikkeld om medewerkers bewuster te laten worden van de risico's van bepaald gedrag, gebruik van ICT faciliteiten en opmerkend te zijn als men binnen de bedrijfslocaties ongeoorloofde activiteiten ziet plaatsvinden. De training geeft de cursist meer inzicht in de verschillende risico's die er zijn en welke invloed zelf hebben om de schade te voorkomen en beperken.